L’accio educativa portada a terme al nostre centre es basa en els següents aspectes:

El nostre tret diferencial

- Oferir una Atencio Integral d’aqui la importancia del Treball Interdisciplinari que oferim al nostre centre

- Afavorir i potenciar la Coordinacio amb altres Professionals Externs relacionats amb l’ambit educatiu o be que d’alguna manera hi treballen, aixi com optometristes, ortodontistes, docents, educadors socials, otorinolaringòlegs,  etc. per tal de garantir un treball eficaç i efectiu, amb exit en els seus resultats.

 

El nostre metode

- Atencio Individualitzada per cada infant per tal de treballar de manera concreta i especifica les dificultats i/o necessitats que presenta

- Establir una bona relacio terapeuta/infant atenent no nomes aspectes academics i d’ aprenentatge sino tambe aspectes afectius, emocionals i psicològics i l’educacio en Valors.

- Entendre l’aprenentatge com un Proces Constructiu Individual i respectant el ritme de cada infant en aquest proces

Potenciar l’Aprenentatge Multisensorial per desenvolupar habilitats innates dels nens i joves i afavorir noves competencies

- Treballar amb l’experimentacio i la manipulacio de material seguint la linea Pedagògica Montessori i la Pedagogia Waldorf.

 

Creiem que l’exit esta en el treball coordinat entre tots els elements que envolten l’Infant: ESCOLA-TERAPEUTA-INFANT-FAMILIA

 

Los niños necesitan sentirse arropados y seguros para poder desarrollar sus virtudes:

“Cuando ellos saben que los adultos a su alrededor respetan esos talentos, pueden hacerlos florecer”

(Christopher Clouder, presidente de la Federacion de Escuelas Waldorf) .