Adreçat a Ed. Infantil, Ed. Primaria:

- Reeducacio pedagogica de les dificultats d’aprenentatge tant a nivell escrit com oral

- Tractament de la Lectoescriptura

- Reforç educatiu/academic

- Tecniques per treballar el raonament matematic, la logica i habilitats en el calcul mental

- Logopedia: tractament de transtorns relacionats amb la parla i el llenguatge. Habilitats comunicatives i d’expressio verbal

- Tractament de les habilitats socials i de la conducta

- Tractament d’estrategies per l’atencio, la concentracio i la memoria

 

Adreçat a ESO:

- Tecniques d’estudi: habits i estrategies per a l’estudi, concentracio i atencio. Planificacio i organitzacio de l’estudi personal

- Assessorament i orientacio academico-laboral

- Reforç academic
 

Altres serveis:

- El-laboracio d'informes diagnostics: Coeficient intel-lectual (IQ). Proves verbals, proves manipulatives i raonament. (WISC-IV per primaria i secundaria i WIPSSI per educacio infantil)

- Tramitacio de beques escolars

- Assessorament i orientacio a families